V současné době Charita sv. Alexandra poskytuje sociální služby na dvou místech. V nově zrekonstruované budově na ředitelství v Ostravě – Kunčičkách sídlí chráněné bydlení, které je určeno osobám s chronickým duševním onemocněním.

Naše další středisko se nachází v Ostravě na Dubině. Poskytujeme zde odborné sociální poradenství a zároveň zde sídlí služba Target – podporované zaměstnávání.

 

Bližší informace naleznete zde:

 

Chráněné bydlení

Poradna sv. Alexandra

Target – podporované zaměstnávání

Díky poskytnuté finanční podpoře statutarního města Ostrava byl v roce 2017 pořízen Charitou sv. Alexandra nový osobní automobil. Automobil bude využit k zabezpečení obslužnosti uživatelů chráněného bydlení a zaměstanců chráněných dílen. Cílem projektu je zlepšení životních podmínek OZP.

logo Ostrava!!!

Podpořte nás
Pomoc Ukrajině