Humanitární aktivity Charita sv. Alexandra

 Krizová pomoc zejména při živelních pohromách ať již formou finančního daru nebo materiální výpomocí ze zásob humanitárního šatníku. Další formou pomoci je pak zapůjčování vysoušečů případně zajišťování rozvozu humanitární pomoci vlastním vozidlem.

Podpořte nás
Pomoc Ukrajině