Přednáška v Psychiatrické nemocnici Opava

Přednáška v Psychiatrické nemocnici Opava

V úterý 25. 4. byli pracovníci Charity sv. Alexandra přednášet lidem v Psychiatrické nemocnici v Opavě.

Charita sv. Alexandra poskytuje dvě sociální služby (odborné sociální poradenství a chráněné bydlení), sociální aktivitu TARGET - podporované zaměstnávání a provozuje chráněné dílny. Každé tři měsíce se zástupci jednotlivých služeb domluví se sociální pracovnicí v Psychiatrické nemocnici v Opavě a následně tam jedou přednášet o službách, které Charita sv. Alexandra nabízí, a na které se pacienti mohou popřípadě obrátit po ukončení pobytu v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Sociální pracovníci navštívili čtyři oddělení, kde prezentovali služby Charity sv. Alexandra a zodpověděli dotazy pacientů.

Velmi nás těší zájem pacientů o naše služby a také děkujeme sociálním pracovníkům v Psychiatrické nemocnici v Opavě za vstřícné přijetí.

Někdy se člověk může dostat do velmi těžké životní situace, a proto je důležité informovat širokou veřejnost o nejrůznějších typech sociálních služeb, aby každý věděl, že ve své situaci nemusí být na svůj problém sám a může se obrátit třeba na nás.

Podpořte nás
Pomoc Ukrajině