Chráněná dílna zpracování plastů

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráněná dílna zpracování plastů byla zřízena v roce 2005 za podpory Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj a Moravskoslezského kraje.

V roce 2015 se činnosti týkající se zpracování plastového odpadu přestěhovaly do budovy

kovárny. Prostory v budově Kočárovny byly uvolněny pro kompletační činnosti a pro

rozrůstající  se  provoz  výroby  stolařské  dílny.  Stejně  jako  v  předchozích  letech

pokračovala spolupráce s mateřskými a základními školami na sbírání víček z PET lahví,

které jsou stále žádanou komoditou na trhu s plastovým odpadem. Drcení plastového

odpadu se zúžilo pouze na zmíněná víčka a uvolněná výrobní kapacita byl přesunuta na

kompletační práce. Rozvoj kompletačních prací umožnil rozšířit dílnu o nová pracovní

místa. Jedná se o práci fyzicky nenáročnou, takže je vhodná pro muže i ženy s různým

zdravotním handicapem. Přechod na nový druh práce sebou nesl potřebu přizpůsobení

pracoviště a určité přechodné období na zaškolení na jednotlivé úkony. Po zkušebním

provozu  byl  zahájen  ostrý  provoz,  který  klade  nároky  na  dodržování  časových

harmonogramů stanovených obchodními partnery. Vstupujeme totiž přímo do procesu

výroby našich obchodních partnerů, kteří navazují na další procesy. Časově limitovaná

práce tak klade důraz na zodpovědný přístup k práci, optimální tempo a kvalitu odváděné

práce. Jedná se tak o vhodné doplnění stávajících činností dílny, které nejsou termínově

normované. Sběr a zpracování plastového odpadu probíhá kontinuálně po celý rok a

nasbíraný materiál je možno zpracovávat nárazově.