Charita sv. Alexandra Vám nabízí možnost čerpání náhradního plnění

 

Naše společnost je přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob, plníme podmínky zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a můžeme poskytovat náhradní plnění.

 

Náhradní plnění vychází z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

 

Splnit povinný podíl lze následujícími 3 způsoby, ale také i jejich vzájemnou kombinací:

»     zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (OZP) v pracovním poměru;

»     tzv. náhradním plněním, tj. odběrem služeb či výrobků od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% OZP;

»     finančním odvodem do státního rozpočtu

 

 

Jako oprávněný dodavatel náhradního plnění můžeme poskytnout náhradní plnění v roce 2013 do výše 36ti násobku průměrné mzdy předcházejícího roku (2012) za každého našeho zaměstnance se zdravotním postižením.

Máte-li zájem o bližší informace o poskytnutí náhradního plnění kontaktujte nás  e-mailem: info@alexandr.charita.cz

                                                                

Samozřejmostí je zaslání čestného prohlášení o poskytnutém náhradním plnění za příslušný rok včetně potvrzení o uskutečněném odběru zboží v režimu náhradního plnění.

 

Aktuální znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - platnost od 1. 1. 2012. Aktuální znění Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí novelizovaný zákon o zaměstnanosti - platnost od 1. 1. 2012