Charita sv. Alexandra Vám nabízí možnost čerpání náhradního plnění

 

Naše společnost je přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob, plníme podmínky zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a můžeme poskytovat náhradní plnění.

 

Náhradní plnění vychází z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

 

Splnit povinný podíl lze následujícími 3 způsoby, ale také i jejich vzájemnou kombinací:

»     zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (OZP) v pracovním poměru;

»     tzv. náhradním plněním, tj. odběrem služeb či výrobků od zaměstnavatelů, kteří   zaměstnávají více než 50% OZP;

»     finančním odvodem do státního rozpočtu

 

Příklad stanovení potřeb náhradního plnění:

Na každých 25 zaměstnanců je organizace povinna zaměstnat jednu osobu (tj. 4%) se zdravotním postižením či odvést do státního rozpočtu 61.020,- Kč (tj. 2,5 x 24 408,- průměrná mzda za I až III. kv. roku 2012). Tuto povinnost lze také splnit odebráním zboží nebo služeb od organizace poskytující náhradní plnění v hodnotě 170.856,- Kč (tj. 7 x 24 408,-) bez DPH za kalendářní rok.

Zaměstnáváte-li například celkově 100 osob a ani jeden ze zaměstnanců není zdravotně postižený, musíte do státního rozpočtu odvést ročně 4 x 61.020,-, tj. 244 080,- Kč. Tuto povinnost však splníte nákupem zboží například u nás v celkové hodnotě 4  x 170.856,- Kč, tj. 683 424,- Kč bez DPH.

Sankce za nesplnění povinného podílu může být až ve výši 1 000 000 Kč.

 

Jako oprávněný dodavatel náhradního plnění můžeme poskytnout náhradní plnění v roce 2013 do výše 36ti násobku průměrné mzdy předcházejícího roku (2012) za každého našeho zaměstnance se zdravotním postižením.

 

V roce 2012 zaměstnávala naše společnost celkem 43,69 osob se zdravotním postižením (průměrný roční přepočtený stav), finanční limit pro poskytnutí náhradní plnění na rok 2013 činí orientačně více než 38 mil. Kč.

Máte-li zájem o bližší informace o poskytnutí náhradního plnění kontaktujte nás  e-mail: info@alexandr.charita.cz

                                                                

Samozřejmostí je zaslání čestného prohlášení o poskytnutém náhradním plnění za příslušný rok včetně potvrzení o uskutečněném odběru zboží v režimu náhradního plnění.

 

Aktuální znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - platnost od 1. 1. 2012. Aktuální znění Vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí novelizovaný zákon o zaměstnanosti - platnost od 1. 1. 2012