Chráněné dílny

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

                                                                                                                                                                                  

Statutarní město OstravaMoravskoslezský kraj 

Chráněné dílny jsou pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce  a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Základní podmínkou  je zaměstnávat v chráněné dílně (dále jen CHD) nejméně 60 procent zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.

Do chráněných dílen jsou zařazovány zejména takové osoby se zdravotním znevýhodněním, které mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech na trhu práce.

Zdravotně znevýhodněné osoby mají v současné době velice složité uplatnění na trhu práce. Je proto potěšitelné, že se Charitě sv. Alexandra daří plnit cíl poskytování pracovních příležitostí včetně individuálních doprovodných služeb a asistence sociálního pracovníka osobám zdravotně znevýhodněným a to v prostředí speciálně tomu uzpůsobeném.

Důkazem toho je, že každým rokem Charita sv. Alexandra rozšiřuje pracovní příležitosti v CHD. K 31.3. 2015 zaměstnávala Charita sv. Alexandra 51 zdravotně znevýhodněných osob z celkového počtu 72 pracovníků. Tím patří k největším zaměstnavatelům těchto osob v regionu.

Zakoupením jakéhokoliv výrobku z našich chráněných dílen:

  • Získáte kvalitní český výrobek za dobrou cenu
  • Podpoříte charitní dílo a tím současně pomůžete širokému okruhu našich sociálně potřebných spoluobčanů i našich zaměstnanců z řad    zdravotně znevýhodněných
  • Získáte možnost využít náhradního plnění

Čím se lišíme od ostatních výrobců:

flexibilní reakcí na požadavek zákazníka, včetně výtvarného zpracování malosériovostí zakázek
seriozním přístupem k zákazníkovi
vyřízením objednávky ve špičkové kvalitě

Zakoupením výrobků chráněných dílen podporujete zaměstnávaní handicapovaných osob.